21-10-2019 HKS Cevap Aanahtarı – AÇI REHBERLİK SERVİSİ

featured

 

AÇI OKULLARI

 
21.10.2019 3.SINIF
HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE C   1 MATEMATİK A
2 TÜRKÇE C   2 MATEMATİK A
3 TÜRKÇE A   3 MATEMATİK B
4 TÜRKÇE C   4 MATEMATİK C
5 TÜRKÇE A   5 MATEMATİK   B
6 TÜRKÇE C   6 MATEMATİK B
7 TÜRKÇE A         7 MATEMATİK B
 
1 HAYAT BİLGİSİ A   1 İNGİLİZCE   B 1 FEN BİLGİSİ B
2 HAYAT BİLGİSİ C   2 İNGİLİZCE B 2 FEN BİLGİSİ A
3 HAYAT BİLGİSİ A   3 İNGİLİZCE C 3 FEN BİLGİSİ C
4 HAYAT BİLGİSİ C 4 FEN BİLGİSİ C
21.10.2019 4.SINIF HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE C 1 MATEMATİK A
2 TÜRKÇE B 2 MATEMATİK C
3 TÜRKÇE B 3 MATEMATİK B
4 TÜRKÇE D 4 MATEMATİK B
5 TÜRKÇE A 5 MATEMATİK D
6 TÜRKÇE C 6 MATEMATİK B
7 TÜRKÇE D 7 MATEMATİK C
1 SOSYAL BİLGİLER A 1 İNGİLİZCE D 1 FEN BİLGİSİ A
2 SOSYAL BİLGİLER B 2 İNGİLİZCE D 2 FEN BİLGİSİ B
3 SOSYAL BİLGİLER D 3 İNGİLİZCE A 3 FEN BİLGİSİ C
4 SOSYAL BİLGİLER D 4 FEN BİLGİSİ C
 

 

21.10.2019 – 5.SINIF HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE A 1 MATEMATİK C 1 FEN VE TEKNOLOJİ B
2 TÜRKÇE D 2 MATEMATİK C 2 FEN VE TEKNOLOJİ C
3 TÜRKÇE D 3 MATEMATİK A 3 FEN VE TEKNOLOJİ C
4 TÜRKÇE C 4 MATEMATİK C 4 FEN VE TEKNOLOJİ D
5 TÜRKÇE B 5 MATEMATİK C 5 FEN VE TEKNOLOJİ B
6 TÜRKÇE C 6 MATEMATİK C 6 FEN VE TEKNOLOJİ D
7 TÜRKÇE D 7 MATEMATİK B 7 FEN VE TEKNOLOJİ A
1 SOSYAL BİLİMLER D 1 İNGİLİZCE A 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ C
2 SOSYAL BİLİMLER C 2 İNGİLİZCE C 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ D
3 SOSYAL BİLİMLER A 3 İNGİLİZCE A 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ A
4 SOSYAL BİLİMLER D 4 İNGİLİZCE x 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ B
5 SOSYAL BİLİMLER C 5 İNGİLİZCE B 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ D

 

 

21.10.2019 6.SINIF HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE D 1 MATEMATİK C 1 FEN VE TEKNOLOJİ D
2 TÜRKÇE B 2 MATEMATİK A 2 FEN VE TEKNOLOJİ C
3 TÜRKÇE B 3 MATEMATİK D 3 FEN VE TEKNOLOJİ A
4 TÜRKÇE C 4 MATEMATİK B 4 FEN VE TEKNOLOJİ B
5 TÜRKÇE A 5 MATEMATİK B 5 FEN VE TEKNOLOJİ A
6 TÜRKÇE C 6 MATEMATİK B 6 FEN VE TEKNOLOJİ A
7 TÜRKÇE A 7 MATEMATİK D 7 FEN VE TEKNOLOJİ C
8 TÜRKÇE D 8 MATEMATİK C 8 FEN VE TEKNOLOJİ D
9 TÜRKÇE B 9 MATEMATİK D 9 FEN VE TEKNOLOJİ B
10 TÜRKÇE D 10 MATEMATİK D 10 FEN VE TEKNOLOJİ D
1 SOSYAL BİLİMLER C 1 İNGİLİZCE B 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ C
2 SOSYAL BİLİMLER A 2 İNGİLİZCE C 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A
3 SOSYAL BİLİMLER B 3 İNGİLİZCE C 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C
4 SOSYAL BİLİMLER A 4 İNGİLİZCE D 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
B
5 SOSYAL BİLİMLER B 5 İNGİLİZCE B 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A
21.10.2019 7.SINIF HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE C 1 MATEMATİK  C 1 FEN VE TEKNOLOJİ C
2 TÜRKÇE D 2 MATEMATİK A 2 FEN VE TEKNOLOJİ D
3 TÜRKÇE A 3 MATEMATİK A 3 FEN VE TEKNOLOJİ A
4 TÜRKÇE D 4 MATEMATİK D 4 FEN VE TEKNOLOJİ D
5 TÜRKÇE C 5 MATEMATİK A 5 FEN VE TEKNOLOJİ D
6 TÜRKÇE C 6 MATEMATİK B 6 FEN VE TEKNOLOJİ B
7 TÜRKÇE A 7 MATEMATİK D 7 FEN VE TEKNOLOJİ A
8 TÜRKÇE A 8 MATEMATİK C 8 FEN VE TEKNOLOJİ C
9 TÜRKÇE D 9 MATEMATİK C 9 FEN VE TEKNOLOJİ A
10 TÜRKÇE C 10 MATEMATİK B 10 FEN VE TEKNOLOJİ D
1 SOSYAL BİLİMLER B 1 İNGİLİZCE C 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ A
2 SOSYAL BİLİMLER D 2 İNGİLİZCE A 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A
3 SOSYAL BİLİMLER A 3 İNGİLİZCE B 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
D
4 SOSYAL BİLİMLER C 4 İNGİLİZCE A 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C
5 SOSYAL BİLİMLER B 5 İNGİLİZCE B 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A
21.10.2019 8.SINIF HKS-4 CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE D 1 MATEMATİK D 1 FEN VE TEKNOLOJİ B
2 TÜRKÇE C 2 MATEMATİK D 2 FEN VE TEKNOLOJİ C
3 TÜRKÇE D 3 MATEMATİK D 3 FEN VE TEKNOLOJİ A
4 TÜRKÇE D 4 MATEMATİK D 4 FEN VE TEKNOLOJİ B
5 TÜRKÇE D 5 MATEMATİK C 5 FEN VE TEKNOLOJİ B
6 TÜRKÇE A 6 MATEMATİK A 6 FEN VE TEKNOLOJİ C
7 TÜRKÇE B 7 MATEMATİK C 7 FEN VE TEKNOLOJİ A
8 TÜRKÇE C 8 MATEMATİK A 8 FEN VE TEKNOLOJİ C
9 TÜRKÇE A 9 MATEMATİK C 9 FEN VE TEKNOLOJİ B
10 TÜRKÇE C 10 MATEMATİK D 10 FEN VE TEKNOLOJİ A
1 SOSYAL BİLİMLER D 1 İNGİLİZCE B 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ D
2 SOSYAL BİLİMLER C 2 İNGİLİZCE C 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C
3 SOSYAL BİLİMLER B 3 İNGİLİZCE A 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
B
4 SOSYAL BİLİMLER D 4 İNGİLİZCE A 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C
5 SOSYAL BİLİMLER A 5 İNGİLİZCE B 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C

 

21.10.2019 LİSE 1 AND. – FEN HKS
CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE E 1 MATEMATİK E 1 FİZİK C
2 TÜRKÇE D 2 MATEMATİK E 2 FİZİK D
3 TÜRKÇE B 3 MATEMATİK E 3 FİZİK D
4 TÜRKÇE D 4 MATEMATİK C 4 FİZİK E
5 TÜRKÇE A 5 MATEMATİK D 5 FİZİK A
1 TARİH E 1 COĞRAFYA B 1 KİMYA E
2 TARİH A 2 COĞRAFYA D 2 KİMYA A
3 TARİH E 3 COĞRAFYA A 3 KİMYA B
4 TARİH B 4 COĞRAFYA E 4 KİMYA B
5 TARİH A 5 COĞRAFYA B 5 KİMYA E
1 İNGİLİZCE  E 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ E 1 BİYOLOJİ C
2 İNGİLİZCE  E 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
D 2 BİYOLOJİ B
3 İNGİLİZCE  A 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
D 3 BİYOLOJİ B
4 İNGİLİZCE  C 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A 4 BİYOLOJİ E
5 İNGİLİZCE  D 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
E 5 BİYOLOJİ A
21.10.2019 LİSE 2 AND. -FEN HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE D 1 MATEMATİK A 1 FİZİK E
2 TÜRKÇE D 2 MATEMATİK D 2 FİZİK C
3 TÜRKÇE B 3 MATEMATİK C 3 FİZİK E
4 TÜRKÇE E 4 MATEMATİK B 4 FİZİK A
5 TÜRKÇE D 5 MATEMATİK D 5 FİZİK A
1 TARİH E 1 COĞRAFYA D 1 KİMYA D
2 TARİH D 2 COĞRAFYA A 2 KİMYA E
3 TARİH C 3 COĞRAFYA E 3 KİMYA E
4 TARİH C 4 COĞRAFYA C 4 KİMYA E
5 TARİH C 5 COĞRAFYA C 5 KİMYA E
1 İNGİLİZCE A 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ E 1 BİYOLOJİ D
2 İNGİLİZCE B 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
E 2 BİYOLOJİ   C
3 İNGİLİZCE D 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C 3 BİYOLOJİ   D
4 İNGİLİZCE E 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
C 4 BİYOLOJİ   B
5 İNGİLİZCE C 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
D 5 BİYOLOJİ   E
 

21.10.2019 LİSE 3 E.A. HKS CEVAP ANAHTARI

 

1 TÜRKÇE E 1 MATEMATİK A
2 TÜRKÇE B 2 MATEMATİK D
3 TÜRKÇE C 3 MATEMATİK B
4 TÜRKÇE C 4 MATEMATİK D
5 TÜRKÇE B 5 MATEMATİK D 1 COĞRAFYA C
6 TÜRKÇE B 6 MATEMATİK 2 D 2 COĞRAFYA B
7 TÜRKÇE C 7 MATEMATİK 2 E 3 COĞRAFYA E
8 TÜRKÇE A 8 MATEMATİK 2 D 4 COĞRAFYA B
9 TÜRKÇE E 9 MATEMATİK 2 C 5 COĞRAFYA E
10 TÜRKÇE A 10 MATEMATİK 2 A 6 COĞRAFYA C
7 COĞRAFYA E
1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ B 1 TARİH A
2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
D 2 TARİH D
3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
B 3 TARİH A
4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A 4 TARİH E
5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
E 5 TARİH E
6 TARİH D
7 TARİH A
8 TARİH D
21.10.2019 LİSE 3 AND. – FEN -SAY HKS CEVAP ANAHTARI
1 TÜRKÇE C 1 MATEMATİK A 1 FİZİK A
2 TÜRKÇE B 2 MATEMATİK D 2 FİZİK B
3 TÜRKÇE B 3 MATEMATİK B 3 FİZİK A
4 TÜRKÇE A 4 MATEMATİK D 4 FİZİK A
5 TÜRKÇE D 5 MATEMATİK D 5 FİZİK C
6 TÜRKÇE A 6 MATEMATİK E 6 FİZİK D
7 TÜRKÇE C 7 MATEMATİK E 7 FİZİK A
8 TÜRKÇE C 8 MATEMATİK A
9 TÜRKÇE E 9 MATEMATİK C 1 KİMYA C
10 TÜRKÇE D 10 MATEMATİK A 2 KİMYA A
3 KİMYA D
1 BİYOLOJİ D 4 KİMYA B
1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ B 2 BİYOLOJİ B 5 KİMYA D
2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
D 3 BİYOLOJİ A 6 KİMYA D
3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
B 4 BİYOLOJİ C 7 KİMYA A
1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
A 5 BİYOLOJİ E
2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
E 6 BİYOLOJİ D
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
21-10-2019 HKS Cevap Aanahtarı – AÇI REHBERLİK SERVİSİ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Açı Bakışı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!