ÖSYM’NİN EN ÇOK KULLANDIĞI COĞRAFYA İLE İLGİLİ KELİMELER – Coğrafya Zümresi

 

Açısal Hız: Dairesel hareket yapan dünya üzerindeki bir noktanın birim
zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. Dünya, 24 saatte 360 derecelik dönüş
yapar.
Adaptasyon: Canlıların bulunduğu çevreye uyum sağlaması olayıdır.               Andezit: Mor ve pembemsi renkli bir dış püskürük taş. Ankara taşı da
denir.  
Anomali:
Sapma.                                                                     
Aerosol: Atmosferde asılı duran partiküller.    
Antisiklon: Yüksek
basınç.                                              
Antropojen bozkır: Ormanların tahrip edilmesiyle oluşan                    bozkırdır.                                                          
Anemometre:
Rüzgarın hızını ölçen
alet.                     
Anökümen: Yerleşilemeyen
yer.                                       
Aphel: Günöte. Dünya’nın güneşe uzak olması durumu. (4 Temmuz)                                                           
Akifer:
Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli katman. 
Altokümülüs: Orta
bulutlar.                                                        
Alg:Tek hücreli
organizma.                                                     
Atlantik Okyanusu: Atlas
Okyanusu.                                
Artezyen: İki geçirimsiz
tabaka arasında bulunan sulara
denir.                                                                           
Art
bölge
:
Hinterland.                                                           
Aysberg: Buz
Dağı.                                                                          
Badlans: Kırgıbayır. (Akarsu
aşınım
şekli)                                  
Bankiz: Buz
Kütlesi.                                                                
Boyun: İki tepe arasında
kalan alçak kısımlara verilen isim.
Botanik:
Bitki bilimi.

Cephe: İki farklı hava
kütlesinin karşılaştığı  alana
denir.                                                                 
Corriolis kuvveti: Dünya’nın kendi
çevresindeki dönüşünden dolayı rüzgârların sapmasını sağlayan kuvvet
Çanak:
Kapalı çukur.
Çernezyom: Kara
toprak.                                     
Çökme Dolini: Yeraltında bulunan
mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik
şekil.        
Demoğrafi: Nüfusu inceleyen
bilim
dalı.                     
Debi: Akarsu
akımı.                                                   
Dam: Köydeki bazı ailelerin geçici bir süre oturdukları
yerleşme
biçimi.                                       
Dulda: Bakı durumunda olan
yamacın karşısındaki
yamaç.
Düden: Kalkerli arazide
erime ile oluşan kapalı çukurlara denir.
Ekuidistans: Eş yükselti eğrisi
aralığı.       
Ekinokslar: 23 eylül ve 21 mart
tarihleri.
Ekliptik: Dünya’nın
yörüngesinden geçtiği varsayılan düzleme(yörünge düzlemi)
denir.
Ekstansif tarım: İlkel tarım.
Geleneksel yöntemlerle yapılan
tarımdır.
Ekoloji: Çevre
bilimi.                                               
Entansif tarım: Modern
tarım.
Episantr: Deprem dalgalarının
yeryüzündeki orta
yeri.                                                                
Epirojenez: Karaların toptan
alçalması ya da yükselmesi olayıdır. (Kıta
Oluşumu)                                   
Eş Aralık: İzohips aralığı.
Faal Nüfus: Çalışan
nüfus.                                        
Fauna: Bir ekosistemdeki
hayvan türlerinin tümü.      
Frontal yağış: Cephe
yağışı.                                         
Flora: Bir ekosistemdeki
bitki türlerinin tümü.     
Gayzer: Volkanik bölgelerde
yeraltındaki sıcak suyun yeryüzüne çıkmasıyla oluşan
kaynak.
Garig: Makilerin tahrip
edilmesiyle ortaya çıkan
bitkiler.                                   
Gre:Kumtaşı.                                                                   
Grup vakti: Güneşin batış anına
denir.       
Greenwich: Başlangıç meridyeni
(0°)                       
Hava kütlesi: Sıcaklık ve nem
bakımından benzerlik gösteren hava
parçası.                              
Habitat: Tüm canlı
topluluklarının yaşadığı doğal
ortam.                                                                    
Hiposantr: Depremin iç
merkezi.                              
Hipsografik eğri: Yeryüzünün yükseklik
ve   derinlik basamaklarını gösteren eğridir.

Horizon:
Toprak katmanlarına verilen
isim.                         
İç Deniz: Kara içlerine
sokulmuş denizlere denir.
(Kızıldeniz).                                                         
İstihdam: Bir kişinin bir işte
çalıştırılması.     
İnversiyon: Sıcaklık
terselmesi.                                    
İzobar: Eş basınç
eğrisi.                                              
İzobat: Eş derinlik
eğrisi.                                               
İzohips: Eş yükselti
eğrisi.                                            
İzoterm: Eş sıcaklık
eğrisi.
İzoyet: Eş yağış
eğrisi.                                               
Jeoloji: Yer
Bilimi.                                                  
Jeodezi: Dünya’nın şeklini,
boyutlarını inceleyen bilim.                                      
Jeopolitik: Bir devlette
uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim
dalıdır.                                                           
Jeosenklinal: Akarsuların,
rüzgarların, buzulların aşındırıp, taşıdıkları malzemeleri okyanus tabanlarında
biriktirmesiyle oluşan tortullanmaya
denir.                                         
Jeomorfoloji: Yeryüzü şekilleri
bilimi.                            
Jips: Alçı
taşı.
Kartoğrafya: Harita Bilimi.                                          
Kenar Deniz: Okyanus kıyılarında
görülen denizlere denir. (Japon
Denizi)
Klimatoloji: İklim
bilimi.
Kıta Sahanlığı: (Şelf). Deniz
kıyısından 200 m derinliğe kadar olan
bölge.                                            
Kıta Platformu: Derin deniz
platformundan sonra dağlar ile kıyı ovaları arasındaki geniş
bölümdür.                                                              
Kom: Hayvancılıkla uğraşan aileler veya kişiler
tarafından oluşturulan geçici
yerleşmelerdir.          
Konveksiyonel:
Yükselim
Krivetz: Romanya’nın iç
kesimlerinden Karadeniz’e doğru esen soğuk rüzgârlardır.
Kuvaterner: Dördüncü
zaman.                                      
Kutup altı iklimi: Tundra
iklimi.                     
Kümülonimbüs: Yağışlara neden olan
bulut.      
Lav: Volkan patlamasıyla yeryüzüne ulaşan eriyik malzemelere
denir.                                               
Lejant: Harita
anahtarı.                                              
Litoloji: Taş
Bilimi.                                                 
Litosfer: Taş
küre.                                              
Lokasyon: Yeryüzünde bir alan,
yer.                
Makroklima: Büyük
iklimler.                                      
Mesozoik: İkinci
zaman.                                  
Mesken: Konut,
ev.                                       
Metropoliten şehir: Nüfusu bir milyondan fazla olan şehir.                                Mikroklima: Küçük iklim
alanı.                              
Narenciye:
Turunçgiller.
Neolitik çağ: Cilalı taş
çağı.
Nispi nem: Bağıl
nem.                                          
Nüve: Yerleşme çekirdeği. Yerleşme birimlerinin en
küçüğü.                                                                
Oba: Göçebe hayvancılık yapan toplulukların çadır kurdukları geçici
yerleşmeler.
Obsidyen: Volkan
camı.                                      
Ormanaltı Florası: Orman örtüsü altında gelişen bitki topluluğuna denir.      Orojenez: Dağ
oluşumu.                                    
Oroğrafik yağış: Yamaç yağışı.
Ökümen: Yerleşilebilen
yer.
Örtü Buzulu: Çok geniş alanlara yayılan buzul türüdür.                                         Pasifik Okyanusu: Büyük
Okyanus.                      
Paleozoik: Birinci
zaman.
Paleolitik çağ: Yontma taş
çağı.                                
Peneplen:
Yontukdüz.                                              
Pedoloji: Toprak
Bilimi.                                              
Perihel: Günberi. Dünya’nın güneşe yakın olması durumu. (3 Ocak)                
Polder: Dolgu yapılarak kazanılmış bölge,
alan.        
Projeksiyon: Dünya’nın küresel şeklinden dolayı meydana gelen bozulmaları en
aza indirmek için oluşturulan yöntemlere  
denir.                     Proterozoik: İlkel
zaman.                                              
Rasat: Meteorolojik
gözlem.                                          
Rüzgâr Frekansı: Rüzgarın esme
sıklığı.              
Seki: Taraça. Eski vadi tabanlarının yüksekte kalmasıyla oluşan
basamaklara
denir.                      
Sirk buzulu: Dağların tepesindeki küçük çanaklarda oluşmuş buz
türüdür.
Siklon: Alçak
basınç.
Sirüs: Yüksek
bulut.                                              
Solistler: 21 Haziran ve 21 Aralık
tarihleri.          
Siyenit: İç püskürük bir
taş.                                          
Step:
Bozkır.                                                            
Stratüs: Alçak
bulut.                                        
Subökümen: Kısmen yerleşilebilen
yer                   
Şelf: Kıta
sahanlığı.                                                       
Tan: Güneşin doğuş anına
denir.                              
Tersiyer: Üçüncü
zaman.                                           
Terra Rossa: Kırmızı renkli Akdeniz
toprağı.      
Topoğrafya haritası: Yeryüzünün yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen
haritalardır.    
Tropikal siklon: Büyük çaplı ve çok şiddetli saatte 118 km’den fazla hızla esen
tropik rüzgâr.
Ultraviyole: Zararlı güneş
ışınları.                           
Vertisol: Dönen
toprak.                                        
Viyadük: Köprü
yol.                                                   
Yarma vadi: Boğaz vadi. Akarsuyun derinlemesine aşındırması sonucu oluşan
boğaz şekilli vadi
tipidir.                                                     
Yalıyar: Falez.                                                          
Yörünge: Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken izlediği
yoldur.
 Zoocoğrafya:
Hayvanların yeryüzüne dağılışını inceleyen bilim dalı.
                                       

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
ÖSYM’NİN EN ÇOK KULLANDIĞI COĞRAFYA İLE İLGİLİ KELİMELER – Coğrafya Zümresi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Açı Bakışı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!