ÖSYM’NİN EN ÇOK KULLANDIĞI FELSEFE İLE İLGİLİ KELİMELER – Felsefe Zümresi

 

Felsefenin alt dalları ve anlamları ile başlayalım:
·          Epistomoloji: Bilgi Felsefesi             
        Ontoloji: Varlık Felsefesi             
  Etik: Ahlak Felsefesi           
  Estetik: Sanat Felsefesi                  
               Entüisyonizm: Sezgicilik            
             Septisizm: Şüphecilik
            Taoizm: Hiççilik                                
         Sofizm: Kuşkuculuk                       
         Egoizm: Bencillik
            Realizm: Gerçekçilik                       
        Anarşizm: Baştanımazcılık           
        Hedonizm: Hazcılık
            Düalizm: İkicilik                               
        Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk  
        Deizm: Yaradancılık
·        Teizm: Tanrıcılık                                
        Politeizm: Çok tanrıcılık              
           Ateizm: Tanrı tanımazlık
 Monoteizm: Tek tanrıcılık            
            Hümanizm: İnsancıllık                  
        Materyalizm:Maddecilik                    
       Nominalizm: Adcılık                        
       Spiritüalizm: Ruhçuluk                 
           İşrakizm: Işıkçılık
          Voluntarizm: İstenççilik                 
         Mistisizm: Gizemcilik                
          Paradigma: Görüş açısı
       Monizm: Bircilik                                   
      Subjektif: Öznel yargı                
      Objektif: Nesnel yargı
            Nihilizm: Hiççilik                             
             Rasyonalizm: Akılcılık                 
        Empirizm: Deneycilik
                       Sensüalizm: Duyumculuk             
              Neopozitivizm: Analitik Felsefe
                      Pozitivizm: Olguculuk                  
                       Pragmatizm: Yararcılık – Faydacılı
                   İdealizm: Optimum sonuç                
               Arkhe: İlk neden, ilk madde
                        Analoji: Bir şeyler hakkında benzerlik kurma, akıl yürütme
·                               Determinizm: Bir nedenin aynı koşullarda aynı sonuçları doğurması
                       Erdem: Kişinin iyiye yönelmesi                             
                    Erek: Bir şeyin amacı
                              Fenomen: Duygularımız ile algılayabileceğimiz her şey
                               Form: Maddeye şeklini veren şeydir.                            
                    Geist/Ruh/Tin: Maddesel olmayan, idea, fikir
·                                Hipotez: Bir önermenin doğru olup olmadığı bilinmiyorsa buna hipotez denir.
·                              Genel-Geçer: Her koşulda ve her zaman geçerli olan yargıdır.
·                               Kosmoz: Evren                             
                    İde -İdea: Fikir                   
                                  Kuram-Teori: Hipotezin doğrulanmış halidir.
                        Kümülatif: Yığılımlı anlamına da gelir. Felsefi bilgi, bilimsel bilgi gibi önceden bilinen bir şeylerin üstüne ekleme yapmaz, kendi bildiklerini belirtir.                 Numen: Nesnenin algımızın dışında kalan öz kısmı (Kant’a göre)
·                             Normatif: Kural koyucu anlamında kullanılır.             
                    Refleksif: Felsefenin kendi kendini eleştirmesi               
                    Görecelilik: Bir fikrin kişiden kişiye değişme durumu                                                                                                                 
                    Tümevarım: Özelden genele – parçadan bütüne anlamındadır.
                      Tümdengelim: Genelden özele – bütünden parçaya anlamına gelir.
             Ütopya: Gerçekleşme olasılığı olmayan hayal ürünü devlet tasarımı
            
2 7 1 1 0 0
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478